602 مورد یافت شد
12345678910...انتها
تاریخ ثبت : 1399/11/05
کد : 67

کلنگی ، 120متری ، منطقه شيخ فضل اله نوري

3 خوابه | | 20 ساله
مالک، پارکینگ ، انباری ،
قیمت (تومان): 1,560,000,000
وام (تومان): 0
تاریخ ثبت : 1399/07/12
کد : 2282

آپارتمان ، 145متری ، منطقه رضوانيه

3 خوابه | طبقه : 3 | 1 ساله
دراجاره، پارکینگ ، انباری ، آسانسور ،
قیمت (تومان): 1,740,000,000
وام (تومان): 0
تاریخ ثبت : 1400/02/02
کد : 2208
قیمت (تومان): 1,800,000,000
وام (تومان): 0
تاریخ ثبت : 1399/07/14 | 1396/04/28
کد : 1248
قیمت (تومان): 30,000,000,000
وام (تومان): 0
تاریخ ثبت : 1399/07/05 | 1395/05/17
کد : 1197

تریبلکس ، 350متری ، منطقه جاده آمل - محمودآباد

| | 4 ساله
تخلیه، پارکینگ ، انباری ،
قیمت (تومان): 9,500,000,000
وام (تومان): 0
تاریخ ثبت : 1399/07/19 | 1398/10/14
کد : 1187

آپارتمان ، 118متری ، منطقه جاده آمل - محمودآباد

2 خوابه | طبقه : 4 |
تخلیه، پارکینگ ، انباری ، آسانسور ،
قیمت (تومان): 944,000,000
وام (تومان): 0
تاریخ ثبت : 1399/07/12 | 1395/10/13
کد : 1098
قیمت (تومان): 1,100,000,000
وام (تومان): 0
12345678910...انتها